Európa Tanács: http://coe.int

Kisebbségvédelmi Keretegyezmény: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/default_en.asp

Kisebbségi vagy Regionális Nyelvek Európai Kartája: http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang /

Európa Tanács Budapesti Európai Ifjúsági Központja: http://www.coe.int/t/dg4/eycb